NMMS Exam National Means Cum Merit Scholarship Scheme Exam 2023-24 Apply Now | NMMS EXAM संपूर्ण माहिती

NMMS Exam National Means Cum Merit Scholarship Scheme Exam 2023-24) Apply Now | NMMS EXAM संपूर्ण माहिती
NMMS Exam National Means Cum Merit Scholarship Scheme Exam 2023-24) Apply Now | NMMS EXAM संपूर्ण माहिती                   NMMS EXAM 2023-24 ची तारीख जाहीर झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद यांच्यामार्फत 2007-08 पासून दरवर्षी घेतली जाणारी National Means Cum Merit Exam अर्थात राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठीची शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) २०२३-२४ चे आयोजन इ. ८ वी मधील विद्यार्थ्यांसाठी रविवार दिनांक १० डिसेंबर २०२३ रोजी करण्यात येणार आहे. त्यासंबंधी महाराष्ट्र राज्य परिषदेने जाहीर केलेली प्रसिध्दीपत्राची प्रत सोबत जोडलेली आहे.

            आपला पाल्य जर इयत्ता 8th आठवीच्या वर्गात शिकत असेल किंवा शिकणार असेल तर ही सर्व माहिती तुमच्यासाठी फार उपयोगी आहे. 

       प्राथमिक शिक्षण पूर्ण झाल्यावर बरेच विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकत नाहीत अर्थात माध्यमिक स्तरावर गळतीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ही गळती बऱ्याच वेळा पालकांच्या आर्थिक दुर्बलतेमुळे झालेली दिसून येते. ही गळती थांबावी तसेच

NMMS EXAM चे योजनेचे उद्दिष्ट :- 

  1]   इयत्ता ८ वीच्या अखेर आर्थिक दुर्बल घटकातील प्रज्ञावान अशा विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन बुध्दिमान विद्यार्थ्यांना सर्वोत्तम शिक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांना आर्थिक सहाय्य करणे.

  2] त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंतचे शिक्षण घेण्यास मदत व्हावी.

3] आर्थिक दुर्बलतेमुळे प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांची उच्च माध्यमिक स्तरापर्यंत होणारी गळती रोखावी .

( NMMS Exam) 2023 - 24 

  आठवीतील आर्थिक दुर्बल घटकातील ज्या पालकांचे (आई वडील दोघांचेही मिळून) वार्षिक उत्पन्न रु.३,५०,०००/- पेक्षा कमी आहे त्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे सदर शिष्यवृत्तीचे वाटप करण्यात येईल.

NMMS EXAM DATE : 

 10 DECEMBER 2023.

अर्ज कसा करावा :-

NMMS EXAM साठी दिनांक 25/07/2023 पासून ऑनलाईन आवेदनपत्रे परिषदेच्या खालील  संकेतस्थळावर शाळांना उपलब्ध होतील :- 

1] https://www.mscepune.in/

2]  https://nmmsmsce.in

IMPORTANT LINKS NMMS EXAM 2023 - 24


  • NMMS SCHOOL REGISTRATION 


NMMS EXAM साठी असलेल्या पात्रतेच्या अटी  :


         महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही शासकीय, शासनमान्य अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील इयत्ता 8 वी मध्ये शिकत असलेल्या आणि खालील अटी पूर्ण करणाऱ्या नियमित विद्यार्थी/ विद्यार्थीनीस या परीक्षेस बसता येते.

1] पालकांचे (आई व वडील दोघांचे मिळून) वार्षिक उत्पन्न 3,50,000/- पेक्षा कमी असावे. नोकरीत असलेल्या पालकांनी आपल्या आस्थापना प्रमुखांचा व इतरांनी तहसीलदारांचा / तलाठयांचा सन 2022-23 च्या आर्थिक वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे सादर करावा. मुख्याध्यापकांनी शाळेत जतन करुन ठेवावा.

3) विद्यार्थी/विद्यार्थ्यांनी इ.7 वी मध्ये किमान 55% गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेला असावा. (अनुसूचीत जाती (SC) / अनुसूचित जमाती (ST) चा विद्यार्थी किमान 50% गुण मिळवून उत्तीर्ण झालेला असावा.)

हे विद्यार्थी सदर परीक्षेसाठी अपात्र असतील :-


खालील विद्यार्थी सदर परीक्षेसाठी अपात्र आहेत.


● विनाअनुदानित शाळेत शिकणारे विद्यार्थी,

● केंद्रीय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी. 

● जवाहर नवोदय विद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी,
शासकीय वसतिगृहाच्या सवलतीचा, भोजनव्यवस्थेचा व शैक्षणिक सुविधांचा लाभ घेणारे विद्यार्थी.

● सैनिकी शाळांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी.

NMMS EXAM मार्फत विद्यार्थ्यांची निवड अशी करण्यात येईल :-         विद्यार्थ्यांची निवड लेखी परीक्षेमधून करण्यात येईल. संबंधित लेखी परीक्षेतील
गुणांच्या आधारे व राज्याने निश्चित केलेल्या मागासवर्गीयांसाठीच्या आरक्षणानुसार विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येईल.NMMS परीक्षेचे वेळापत्रक :-


महाराष्ट्रातील विविध केंद्रावर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) किंवा शिक्षण निरीक्षक बृहन्मुंबई यांचे मार्फत दिनांक 10 डिसेंबर 2023 रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ही परीक्षा घेणार आहे. सदर परीक्षेचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे आहे.

सदर परीक्षेसाठी दोन्ही विषयात मिळून विद्यार्थ्यांसाठी पात्रता गुण 40% मिळणे आवश्यक आहेत. (SC, ST, व दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी पात्रता गुण 32% मिळणे आवश्यक आहेत. )

NMMS परीक्षेसाठीचा  अभ्यासक्रम :- 


सदर परीक्षेसाठी एकूण २ विषय असतील.

1] बौध्दिक क्षमता चाचणी (MAT) :- ही मानशास्त्रीय चाचणी असून, त्यामध्ये कार्यकारणभाव, विश्लेषण, संकलन इत्यादी संकल्पनांवर आधारित असे 90 बहुपर्यायी वस्तुनिष्ठ प्रश्न असतात.

2] शालेय क्षमता चाचणी (SAT) :- ही सामान्यत: इयत्ता 7 वी व इयत्ता 8 वीच्या अभ्यासक्रमांवर आधारित असेल. त्यामध्ये 

1. सामान्य विज्ञान एकूण (गुण-35) 
2. समाजशास्त्र (एकूण गुण -35) 3. गणित (एकूण गुण – 20) असे तीन विषय असतील.या तीन विषयांचे एकूण 90 प्रश्न सोडवायचे असतात.

वरील विषयांचा अधिक विस्तारित अभ्यासक्रम खालीलप्रमाणे असेल :- सामान्य विज्ञान 35 गुण :-
 भौतिकशास्त्र (physics) 11 गुण, 
रसानशास्त्र (chemistry) 11 गुण, 
जीवशास्त्र (biology) 13 गुण.


समाजशास्त्र 35 गुण :- 

इतिहास 15 गुण, 
नागरिकशास्त्र 05 गुण, 
भूगोल 15 गुण
गणित 20 गुण,

NMMS EXAM परीक्षेचे माध्यम :- 

राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (NMMS) मराठी, उर्दू, हिंदी, गुजराथी, इंग्रजी, तेलुगू व कन्नड या सात माध्यमातून घेतली जाते. 

(सर्व विद्यार्थ्यांना मूळ माध्यमाबरोबर इंग्रजी माध्यमाची प्रश्नपत्रिका एकत्र देण्यात येते.)

 विद्यार्थ्यांना यापैकी कोणतेही एकच माध्यम घेता येईल. दोन्ही प्रश्नपत्रिकांसाठी स्वतंत्र उत्तरपत्रिका दिल्या जातील.

 प्रत्येक प्रश्नक्रमांकापुढे पर्यायांसाठी ४ वर्तुळे असतील. योग्य पर्यायाचे वर्तुळ निळे काळे बॉलपेनने पूर्णत: रंगवून उत्तर नोंदवायचे आहे. 

पेन्सिलचा वापर केलेली/अपुरी/अशंत: रंगवलेली उत्तरे यांना गुण दिले जाणार नाहीत. 

एकापेक्षा अधिक वर्तुळात नोंदविलेली/उत्तरे/चुकीच्या पध्दतीने नोंदवलेली उत्तरे/व्हाईटनर/खाडाखोड करुन नोंदविलेली किंवा गिरवलेली उत्तरे यांना गुण दिले जाणार नाहीत.

आरक्षण व शिष्यवृत्ती संख्या :-

अखिल भारतील पातळीवर NMMS शिष्यवृत्तींची संख्या एक लाख इतकी आहे तर महाराष्ट्रासाठी ११६८२ इतका कोटा निश्चित करुन दिलेला आहे. कोट्यानुसार व राज्याच्या संवर्गनिहाय आरक्षणानुसार, गुणवत्तेच्या आधारे जिल्हानिहाय, संवर्गनिहाय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड केली जाते. दिव्यांगासाठी (अपंगासाठी) प्रत्येक संवर्गात राज्याच्या दिव्यांग आरक्षणानुसार आरक्षण असेल. जिल्हयासाठीचा कोटा व विद्यार्थ्यांच्या जातसंवर्गाप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्या प्रदान करण्यात येतील.

NMMS EXAM शुल्क :-

परीक्षेसाठी खालीलप्रमाणे शुल्क अकारण्यात येते.

NMMS EXAM RESULT NMMS परीक्षा निकाल घोषित करणे :-

सदर परीक्षेचा निकाल साधारण फेब्रुवारी 2024 च्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवडयात जाहीर करण्यात येईल. सदर परीक्षेचा निकाल व निवडयादी फक्त परिषदेच्या संकेतस्थळावरच उपलब्ध केली जाईल.

 जिल्हयांनी, शाळांनी व विद्यार्थ्यांनी सदरचा निकाल परिषदेच्या संकेतस्थळावरुनच काढून घेणे आवश्यक आहे.

NMMS SCHOLORSHIP शिष्यवृत्ती दर :- 

शिष्यवत्तीस पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यास 5 वर्षांसाठी दरमहा रु. 1,000/- (वार्षिक रु. 12,000/-) शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे.

शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी इ. 9 वी मधून इ. 10 वी व इ. 11 वी मधून इ. 12 वी प्रथम संधीमध्येच पास होणे आवश्यक आहे.

इ.10 वी मध्ये किमान 60% गुण मिळणे आवश्यक आहेत. ( SC/ST विद्यार्थ्यांना किमान 55% गुणांची आवश्यकता आहे.)

सदर शिष्यवृत्ती वितरणाचे काम शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी (माध्य.) व मा. शिक्षण संचालक(माध्य. व उच्च माध्य.) यांचे मार्फत केले जाते.


Post a Comment

आपली सुंदर प्रतिक्रिया नक्की द्या.

थोडे नवीन जरा जुने